Mariah Carey – Oh Santa! ft. Ariana Grande, Jennifer Hudson